Bouwkundig advies

Bouw- of verbouwplannen? Eerst moet er bij de gemeente geïnformeerd worden wat mag. Wij kunnen u vervolgens adviseren bij het uitwerken van uw bouwplannen.

 

Elke gemeente heeft zo zijn eigen regels over wat er wel en niet mag. Daarom is het altijd verstandig eerst bij uw gemeente advies in te winnen. Wij kunnen u daar uiteraard bij helpen. Wij toetsen uw plannen of het ontwerp aan de regels van het bouwbesluit en het bestemmingsplan.

 

Jarenlange ervaring

Wij zijn in staat ontwerpen te maken die efficiënt uit te voeren zijn. Wij houden bijvoorbeeld rekening met de uitvoerbaarheid en kosten bij de materiaalkeuze, constructie en indeling. Zo geven wij u tips die in een later stadium een mooie kostenbesparing kunnen opleveren.