Bouwaanvragen

Voor het doen van een succesvolle bouwaanvraag zijn goede tekeningen nodig. Wij weten wat de eisen zijn die het bouwbesluit stelt. Verder houden we rekening met het geldende bestemmingsplan. Door die combinatie kunnen we zo snel en gemakkelijk mogelijk een bouwaanvraag indienen die goedgekeurd wordt. En dat scheelt geld!

 

Bouwvergunning

In Nederland kan bijna geen gebouw gebouwd of verbouwd worden zonder een bouwvergunning. Het traject naar vergunningverlening kan moeizaam en duur verlopen. Het bouwbesluit, de welstandscommissie en u zelf moeten namelijk op een lijn komen.

 

Als een bouwaanvraag afgewezen wordt, is dit een kostbare kwestie. We moeten weer terug naar de tekentafel, de plannen moeten worden aangepast en het duurt een tijd voordat de nieuwe aanvraag beoordeeld is, zeker als er gebruik gemaakt wordt van inspraakprocedures. Om dit te voorkomen is het belangrijk de aanvraag in een keer goed in te dienen.

 

Impressie

Wat helpt, is als de aanvraag gemakkelijk te beoordelen is aan de hand van beeldmateriaal. Immers: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Met een 3D presentatie kunnen wij met fotobewerking een goed beeld geven van hoe de bouwlocatie er voor en na de bouw uit zal zien.